All Posts Tagged Tag: ‘вработување’

МЕНТОРСКА ПОМОШ ЗА МЛАДИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

МЕНТОРСКА ПОМОШ ЗА МЛАДИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

UNDP и Агенцијата за вработување на Р. Македонија со поддршка на Националниот младински совет на Македонија  го имплементираат  проектот чија цел е да им …

Повеќе...

Бесплатни обуки за млади

Бесплатни обуки за млади

Имате можност да се вклучите во бесплатните обуки наменети за млади, невработени лица до 29 години, кои се спроведуваат преку …

Повеќе...