Што е тоа Младинско учество?

Преглед на младинските политики во Македонија

Преглед на младинските политики во Македонија

Публикацијата „Преглед на младинските политики во Македонија“ има цел да ја претстави моменталната состојба на младинските политики во Македонија и …

Повеќе...

Младинско организирање во Македонија

Младинско организирање во Македонија

Декларативно споменувани како иднината на општеството, младите во Македонија сочинуваат речиси една четвртина од целото население, или поточно 480.828 жители …

Повеќе...

Се што сте сакале да знаете за Националните младински совети

Се што сте сакале да знаете за Националните младински совети

Оваа публикација има долга историја на раѓање. Започната од работната група за развој на младинската работа на Европскиот младински форум …

Повеќе...