Онлајн платформа ГЕО-ЧАС

Онлајн платформа ГЕО-ЧАС

Со цел да ги ублажат последиците што ќе ги претрпи образовниот процес во оваа учебна година, членовите на РГД „ГЕОСФЕРА“-Битола, ја креираа ГЕО-ЧАС. На неа ќе бидат поставувани разработени образовни и електронски содржини, кои се во склоп со наставната програма по географија, за часовите во сите одделенија во основното и средното гимназиско образование, кои преостануваат до крајот на наставната година, а нема да бидат реализирани како дел од редовниот воспитно-образовен процес.

Веб платформата можете да ја видете ТУКА!

Share this:

Leave a Reply