Прашалник: Heroes and heroines of youth sport work for inclusion

Прашалник: Heroes and heroines of youth sport work for inclusion

Нови проектни активности се случуваат во наредниот период. Работиме на истражување на постоечките програми, сервиси и услуги кои се нудат на локално ниво за мигранти. Помогнете ни да ја истражиме состојбата на локално ниво.

Проектните активности се дел од проектот Heroes and Heroines of youth sport work for inclusion кој се реализира од Ferfilò Associazione од Италија, во партнерство со организациите Крик Македонија, Realization од Хрватска и Outreach од Германија.

Project info:

With this project’s activities we want the community, youth, youth workers, educators, organizations to be more aware of the immigrants, asylum seekers and refugees and their situation and to enable them to better include the newcomers in their activities. Through the project activities we want to increase all (mainstream and marginalized) youngsters’ competences for inclusion and intercultural acceptance of immigrants, asylum seekers and refugees, making more inclusive and sport-friendly activities through the intellectual outputs of this project.

Promoting quality youth work and building the capacities of the youth workers is the other priority. With this project, we are supporting the youth workers in developing and sharing effective methods in reaching out to marginalized young people and including them in everyday life and everyday activities, through enhancing the international dimension of youth (sport) work activities and enhancing the capacity of youth workers and organisations in their support of every young person.

The “Heroes and Heroines of Youth Sport Work for Inclusion” project is aiming to identify new ways in which immigrants, refugees and asylum seekers can get more involved in various social and educational activities.

As part of the project activities we are working on researching the services and programs offered for immigrants, asylum seekers and refuges in Italy, Macedonia, Croatia and Germany.

We prepared 2 questionnaires, one for institution/organization, and one for youth workers.

Could you help us to build up an image of the current situation that young immigrants are facing by providing us with information regarding the provision they are receiving at your organization? Your responses will be included in a final report.

If you are representing institution/organization please fill in this questionnaire

If you are youth worker please fill in this questionnaire

Локација:
Македонија

Share this:

About the Author

КРИКЦма Крик е младинска организација формирана во 2012. Целна група со која Крик работи се млади лица со типичен развој и млади лица со сензорна и ментална попреченост. Крик работи на развој на младинска работа и понуда на активности за личен и социјален развој на млади на локално и меѓународно ниво. На национално ниво, Крик е дел од одборот на Сојузот на младинска работа. Исто така сме дел од Националниот младински совет на Македонија.На меѓународно ниво работиме во склоп на програмата Еразмус +. Реализираме голем број на меѓународни активности за млади како младински размени, обуки и ЕВС програмата. Од 2014 година Крик е акредитиран за примање и праќање на ЕВС волонтери. Досега имаме примено и пратено голем број на волонтери на ЕВС. Моментално имаме волонтер од Германија кој работи во нашата организација на период од 1 год. Работиме и на стратешки партнерства на тема вклучување на маргинализирани групи во секојдневни активности.На локално ниво имаме младински програми и разни обуки, работилници, неформални дружби и забави. Од август 2015 год, канцелариите на Крик се наоѓаат во Стара Чаршија, во Безистенот. Делиме простории со кафич Shot Bar. Долниот дел е кафич кој работи после 17:00 часот,а горниот се канцеларии на Крик. Долниот дел исто така се користи за разни активности како обуки и работилници. Како организација која работи со маргинализирани групи имаме развиено база од младински работници кои имаат вештини да работат во интегрирани групи. Активностите често ги реализираме во нашите простории или директно во специјалните училишта за глуви Партение Зоогрфски, или училиштето за слепи Димитар Влахов.

View all posts by КРИК

Leave a Reply