Oтворен повик за апликации за волонтер од Мировен корпус

Oтворен повик за апликации за волонтер од Мировен корпус

Мировен корпус има отворен повик за апликации за волонтер за 2018 година.

Во текот на оваа година, очекуваме нова група aмерикански волонтери коишто ќе работат во рамки на програмите за унапредување на наставата по англиски јазик и развој на заедниците.

Повикот е отворен за сите основни и средни училишта, општини, граѓански здруженијa и дневни центри за лица со посебни потреби.

Рокот за аплицирање е до 27 април 2018 година.

Упаства и апликација за основни и средни училишта: 

Упаства и апликација за општини, граѓански организации, дневни центри за лица со посебни потреби: 

Пополнетата апликација (на англиски јазик) пратете ја преку електронска пошта на: pcv@mk.peacecorps.gov или преку пошта до Мировен корпус Македонија, ул. 8ма Ударна бригада бр.2, 1000 Скопје.

_______________________________________________________________________________________

Korpusi i Paqes në Maqedoni ka knaqësin të shpallur thirrjen e hapur për aplikime për vullnetarë për  2018.

Gjatë këtij viti presim një grup të ri të vullnetarëve amerikanë të cilët do të punojnë në kuadër të programeve për avancimin e mësimdhënies në gjuhën angleze dhe zhvillimin e  bashkësive.

Thirrja është e hapur për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, komunat dhe shoqatat qytetare dhe qendrat ditore për persona me nevoja të posaçme.

Afati i fundit për të aplikuar është 27 pril 2018.

Udhëzime dhe formlari për aplikim për shkollat fillore dhe te mesme: 

Udhëzime dhe formlari për aplikim për komunat, shoqatat qytetare dhe qendrat ditore për persona me nevoja të posaçme:

Aplikim e plotësuar (në gjuhë angleze) dërgoni përmes postës elekrtonike: pcv@mk.peacecorps.gov  apo përmes postës në adresën: Korpusi i Paqes, rr. 8-ma Udarna Brigada nr.2, 1000 Shkup.

Share this:

Leave a Reply