Поттикнување на промена на стигматизирачки ставови: Награден конкурс за млади новинари

Поттикнување на промена на стигматизирачки ставови: Награден конкурс за млади новинари

Европа се соочува со зголемување на бројот на мигранти и бегалци, а ризикот од радикализација, кој најмногу може да влијае врз младите, расте. Многу социјално исклучени млади се вклучуваат во екстремистички движења во потрага по идентитет и место во општеството.

Имајќи ја предвид важната улога на медиумите и новинарите во современото општество, ги повикуваме младите новинари/ки да аплицираат со свои текстови за награда на следните теми:

– мигранти; – интеграција; – радикализација; – демократски вредности на младите.

Наградниот фонд изнесува 2000 евра по земја и е достапна за млади новинари кои работат во Белгија, Босна и Херцеговина, Германија, Унгарија, Италија, Македонија, Црна Гора и Србија. Со поддршка на Центар за демократска транзиција (ЦДТ) – Црна Гора и локалните партнери, наградените новинари ќе имаат можност понатаму да ги развијат своите новинарски истражувачки вештини и да ги надградат своите истражувања.

Прочитајте ги целосните услови за поднесување на апликација на слениот линк:

Награден конкурс за млади новинари 

Share this:

Leave a Reply