ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ

Во периодот од мај до декември 2019 година во Скопје, Центар за младински активизам КРИК спроведува програма за младински работници во рамки на проектот Чекори кон Инклузија кој е во склоп на Проектот за младинско изразување. Проектот за младинско изразување е финансиран од Европската Унија а го спроведува Младински Образовен Форум, во партнерство со Лоја и Младински сојуз Крушево. Проектот Чекори кон Инклузија има за цел да создаде социјална инклузија на лица со попреченост кои доаѓаат од специјалните училишта во Скопје со нивните врсници со типичен развој. Програмата ќе се одвива во 3 циклуси.

Првиот циклус- обуки за младинска работа

Ова е циклус на 10 обуки наменети за младински работници кои ќе се одвиваат во период мај-септември 2019 година. Датите на одржување на обуките се наведени подолу. На овие обуки учесниците ќе стекнат знаење, техники и вештини за спроведување на различни видови на младинска работа. Фокусот на обуките е во спроведување на активности од младинска работа вo мешани групи (млади со типичен развој и млади со попреченост или помалку можности). Обуките ќе ги водат обучувачи – експерти во областа.

Вториот циклус-планирање и подготовка на младински програми

Во вториот циклус, учесниците ќе се поделат во тимови по пројца и ќе работат на подготовка на младински програми кои ќе ги спроведат во месец септември. Вкупно ќе постојат 5 тимови кои ќе работат во 5 специјални школи во Скопје. На секој тим ќе му биде доделен ментор кој ќе им помогне да ги подготват програмите. Врз основа на стекнатото знаење и претходно искуство учесниците заедно со менторите ќе подготват тема на работа и целна група со која ќе работат понатака. Овој циклус се одвива во период септември 2019 година.

Трет циклус-практична работа

Последниот циклус е период каде учесниците во пракса го спроведуваат наученото во текот на претходните циклуси. Во текот на практичната работа учесниците ги реализираат своите програми кои ги подготвиле заедно со менторите. Откако учесниците ги подготвија своите програми заедно со менторите, во месец септември започнува процесот на контактирање на специјалните школи и формирање на групите. Крик има остварено соработка со специјалните школи во Скопје, и контактирањето се одвива во насока на консултација и и разговор со вработените и учениците од школите околу идеи за програмата. Понатака учесниците продолжуваат кон имплементација на програмите. Менторите се присутни постојано за понатамошна поддршка. Овој циклус ќе се одвива во периодот од септември до декември 2019. На крајот од програмата секој од тимовите ќе реализира финален настан заедно со учесниците.

 

По завршувањето на обуките, учесниците имаат можност да продолжат со работата или понатаму да развиваат нови проекти и програми во склоп со годишните активности на организацијата.

Број на учесници- 15 учесници

Критериуми:

 • Учесниците треба да имаат над 18 години
 • Учесниците треба да имаат основно познавање на младинската работа
 • Учесниците треба да имаат реализирано барем 1 активност (обука, работилница, настан и сл.) со млади наменета за нивен личен и социјален развој.

Ова се датумите за обуките од првиот циклус, учеството на обуките е задолжително, дозволено е отсуство на максимум 2 обуки. Доколку учесникот има отстуствоповеќе од 2 обуки, нема да продолжи во наредните циклуси.

 • Обука 1: 22ви мај 2019 година, вторник со почеток од 17:00 до 21:00 часот;
 • Обука 2: 23ти мај 2019 година, среда со почеток од 17:00 до 21:00 часот;
 • Обука 3: 01ви јуни 2019 година, сабота со почеток од 10:00 до 17:00 часот;
 • Обука 4: 02 јуни 2019 година, недела со почеток од 10:00 до 17:00 часот;
 • Обука 5: 15ти јуни 2019 година, сабота со почеток од 10:00 до 17:00 часот;
 • Обука 6: 16ти јуни 2019 година, недела со почеток од 10:00 до 17:00 часот;

Месец јули и август пауза

 • Обука 7: 14ти септември 2019 година сабота со почеток од 10:00 до 17:00 часот;
 • Обука 8: 15ти септември 2019 година недела со почеток од 10:00 до 17:00 часот;
 • Обука 9: 18ти септември 2019 година, среда со почеток од 17:00 до 21:00 часот;
 • Обука 10: 19ти септември 2019 година, четврток со почеток од 17:00 до 21:00 часот.

Начин на аплицирање:

Доколку сте заинтересирани за учество на оваа програма аплицирајте со пополнување на апликациската форма на овој линк:

https://docs.google.com/forms/d/1kWoBP2z40G43HwdDhCqkG–ZQ9MFnCLco8Gys_8hS0M/viewform

Техничките и програмските трошоци за учество на програмата се подмирени како дел од буџетските ставки за проектните активности. За спроведување на младинските програми во специјалните школи е предвиден еднократен паричен надоместок.

Повикот е отворен до 17ти мај 2019 година.

Апликациите примени по завршување на рокот нема да се земени предвид за селекција.

За дополнителни информации контактирајте не на infokrikcenter@gmail.com

Локација:
Пржино, Скопје
Рок за аплицирање:
17.05.2019
Како да аплицирате:
https://docs.google.com/forms/d/1kWoBP2z40G43HwdDhCqkG--ZQ9MFnCLco8Gys_8hS0M/viewform

Share this:

About the Author

Avatar

КРИКЦма Крик е младинска организација формирана во 2012. Целна група со која Крик работи се млади лица со типичен развој и млади лица со сензорна и ментална попреченост. Крик работи на развој на младинска работа и понуда на активности за личен и социјален развој на млади на локално и меѓународно ниво. На национално ниво, Крик е дел од одборот на Сојузот на младинска работа. Исто така сме дел од Националниот младински совет на Македонија.На меѓународно ниво работиме во склоп на програмата Еразмус +. Реализираме голем број на меѓународни активности за млади како младински размени, обуки и ЕВС програмата. Од 2014 година Крик е акредитиран за примање и праќање на ЕВС волонтери. Досега имаме примено и пратено голем број на волонтери на ЕВС. Моментално имаме волонтер од Германија кој работи во нашата организација на период од 1 год. Работиме и на стратешки партнерства на тема вклучување на маргинализирани групи во секојдневни активности.На локално ниво имаме младински програми и разни обуки, работилници, неформални дружби и забави. Од август 2015 год, канцелариите на Крик се наоѓаат во Стара Чаршија, во Безистенот. Делиме простории со кафич Shot Bar. Долниот дел е кафич кој работи после 17:00 часот,а горниот се канцеларии на Крик. Долниот дел исто така се користи за разни активности како обуки и работилници. Како организација која работи со маргинализирани групи имаме развиено база од младински работници кои имаат вештини да работат во интегрирани групи. Активностите често ги реализираме во нашите простории или директно во специјалните училишта за глуви Партение Зоогрфски, или училиштето за слепи Димитар Влахов.

View all posts by КРИК

Leave a Reply