Средба на студенти Роми

Средба на студенти Роми

Средба на студенти Роми – корисници на Ромаверзитас, каде ќе се разговара за актуелни прашања кои се од интерес на студентите и ќе договараат детали за идните активности на студентското движење.

Дневен ред:

– 17:00 – 17:15 – Презентирање на информации добиени од претходната средба;

– 17:15 – 17:30 – Презентирање на детали од средбата со Кабинетот на Министерот без ресор Музафер Бајрам, околу организирањето на настан за комеморација на 2 Август;

– 17:30 – 18:00 – Договарање активности за комеморација на 2 Август;

– 18:00 – 18:30 – Евалуација на проектните активности на проектот „Ромаверзитас- со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“;

– 18:30 – 19:00 – Дополнителни прашања и коментари.

Share this:

Leave a Reply