Семинар “Младинска Алтернарација: Борба против радикализација на младите во онлајн простори“

Семинар “Младинска Алтернарација: Борба против радикализација на младите во онлајн простори“

Центар за интеркултурен дијалог има отворено повик за семинар на тема “Борба против радикализација на младите во онлајн простори“. Повикот е достапен на следниот линк, а пријавување на следниот линк.  

Место на проектот: Куманово, Македонија

Датуми на проектот: 5 – 9 март 2019 година

Рок за аплицирање: ИТНО!

 

ЗА ПРОЕКТОТ:

Проектот е долгорочно партнерство меѓу организациите од Велика Британија – Peshkar Productions Limited, Белгија – Out of the Box International и Македонија – Центар за интеркултурен дијалог, а има за цел да се справи со радикализацијата во модерната технологија.

Младите луѓе како клучна заедница, денес го користат дигиталниот пејзаж за револуција, инспирација и изразување. Но, со дигиталната ера, младите луѓе се соочуваат со нова бура со уникатни предизвици поврзани со дезинформации, заблуди и ризик од радикализација. Социјалните медиуми нудат длабоки можности да генерираат иновативни медиумски содржини кои можат да се користат во сите медиумски формати и средини за да се промовираат позитивни модели на улоги и да се спротивстават на кампањите за насилен екстремизам и тероризам.

Ова е местото каде што младинските професионалци и младинските работници се оние кои ги прилагодуваат своите пристапи и ги користат соодветните алатки, ресурси и обука доколку сакаат да одговорат и да ја отфрлат оваа уназадена закана.

Проектот конкретно го адресира ова, а неговата главна цел е да го зголеми капацитетот на младинските организации за борба против екстремизмот и насилната радикализација во онлајн сферата, преку развивање на методолошки пристапи и алатки кои ќе ја поддржат нивната работа во инспирација на младите луѓе да креираат позитивни и алтернативни содржини на интернет.

Како дел од самиот проект, развиени се следниве работи:

Студија: “Радикализација во онлајн сферата-форми и превентивни практики” Прирачник: Развивање на алтернативни наративи преку младинска работа Дигитални приказни: видеа од лични приказни и статистика како контра наратив

ЗА СЕМИНАРОТ: 

Семинарот ќе користи различни начини на неформални едукативни пристапи, а програмата ќе биде партиципативна, создавајќи простор за споделување и размена помеѓу учесниците и фасилитаторите. Семинарот ќе го води искусен фасилитатор во областа на младинската работа и радикализација, кој има големо искуство во справување со радикализација во Македонија и на Балканот.

Семинарот е мобилност од 5 дена и ќе биде оддржан во Куманово – град во североисточниот дел на Македонија кој е етнички и културно разновиден и се смета за едно од жариштата за радикализација во Македонија.

За време на семинарот учесниците ќе учат преку методологии и методи развиени во претходните фази на проектот, и ќе го истражат прирачникот и произведените дигитални приказни.

Во текот на семинарот учесниците ќе истражуваат: – Висока радикализација (дефиниција, форми и практики) – активизам на заедницата и соработка помеѓу различни актери во борбата против радикализација; -Онлајн платформи и алатки за социјални медиуми за алтернативна нарација; -Praxis (развој на алтернативни наративи (дигитални приказни, блог) за идентификувана содржина која промовира насилен екстремизам преку интернет)

Семинарот, исто така, ќе ја промовира важноста на меѓусекторската соработка во борбата против радикализацијата на интернет и офлајн.

  ПРОФИЛ НА УЧЕСНИЦИ:
  • Имаат над 18 години (нема горна граница);
  • Можат да комуницираат на англиски јазик;
  • Искусни се во работа со млади луѓе и / или  на тема радикализација;
  • Подготвени се да работат на нивниот личен и професионален развој;
  • Заинтересирани се за темата за борба против радикализација и создавање алтернативни наративи;
  • Можат да присуствуваат на целото времетраење на семинарот;
  • Жители се на Белгија, Велика Британија или Македонија;
  • Подготвени се да го споделат своето искуство со другите учесници.
 

СМЕСТУВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ:

Сите трошоци поврзани со сместување и храна ќе бидат покриени од страна на организацијата домаќин.

Патни трошоци ќе бидат надоместени до 275 евра за учесници од Белгија, до 360 за учесници од Велика Британија и до 30 евра за учесници од Македонија.

Патните трошоци ќе бидат надоместени само откако ќе бидат приложени оригиналните билети, сметки и фактури на организаторите (ЦИД).

Проектот е финансиран од Програмата Еразмус + на Европската комисија.

Учеството на семинарот е БЕСПЛАТНО,

 
Локација:
Куманово, Македонија
Рок за аплицирање:
ИТНО!
Како да аплицирате:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSectTdMdXAKZrmSynpTQLGfZP0Hzfx0oa-cVMSQTZBkDlfE0w/viewform

Share this:

About the Author

cidЗдружение Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) е непрофитна младинска организација која работи на регионално ниво во Македонија. Таа е формирана во мај 2006 година од активни млади лидери и младински работници од Куманово Мисијата на Центарот за интеркултурен дијалог е да се промовира и поддржува меѓукултурно разбирање, соработка, мир и солидарност преку активно учество на младите во општеството, а особено преку волонтерско вклучување на локално и на меѓународно ниво. Нашите цели: 1. Промовирање и поддршка на активно граѓанство на младите преку активизам и развојот на институционалните механизми за активно учество на младите. 2. Активна работа и придонес кон меѓукултурниот дијалог преку градење на капацитети и услуги за информирање за млади. 3. Поактивно вклучување на младите луѓе, кои работат на промотивни активности, со цел да се промовираат работни кампови SCI, ЕВС, како и локални волонтерски можности 4. Промовирање на мирот, солидарностста и човековите права како и културата на живеење, Организација на активности на отворено, фестивали, панел дискусии, меѓународната размена, интеркултурни состаноци и друго. Нашата главна целна група се студенти, средношколци и неодамна дипломираните студенти. ЦИД е организација која работи со млади луѓе, како и сите заинтересирани страни кои се вклучени во меѓуетничкиот дијалог и развој на младите на локално, национално и меѓународно ниво.

View all posts by cid

Leave a Reply