Работилница: Подобрување на комуникациски вештини при работа со лица со попречености

Работилница: Подобрување на комуникациски вештини при работа со лица со попречености

Оваа работилница е дел од “Enable THISability” и има за цел зајакнување на вештини при комуникација и работа со лица со попречености.

Опфаќа запознавање и основи на знаковен јазик, брајово писмо, права на лица со попречености и запознавање и дискусија со лица кој што работат со лица со попречености, преку интерактини работилници и отворени дискусии.

Рокот за пријавување е до 28.03.2019 Право на учество имаат млади луѓе на возраст од 16 до 24 години.

Пријавете се на следниот линк.

Локација: Скопје Датум: 30.03 2019 со почеток од 11 часот.

Агендата и точната локација ќе бидат споделени по потврдување на присуството.

Бидете дел од 20те млади кој ќе имаат можност да совладаат вештини за комуникација при работа со лица со пореченост и да бидат дел од “Enable THISability” за да можат директно да ги применат научените вештини.

Оваа активност е дел од “Enable THISability” спроведуван од Linking, Engagement, Advocacy and Development—LEAD стипендистката Лина Даневска, финансиски поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

Share this:

Leave a Reply