MladiHub Grand Opening

MladiHub Grand Opening

Здраво млади👋🏻,

Mоментот кој со нетрпение го очекувавме! На 8ми октомври (вторник), во Канцеларијата на Претседателот на Република Северна Македонија, официјално го отвораме МЛАДИХАБ – новиот младински центар за дигитални вештини во срцето на Скопје. ( 📍Димитрие Чупевски бр 7)

Настанот ќе започне во 11:00 часот со панел-дискусија на тема “Дигиталните вештини – трансформација на општеството” каде ќе учествуваат сите учесници во проектот, и воедно ќе бидат презентирани активностите и целите на МЛАДИХАБ – Дигитална младина.

Исто така би сакале да Ве информираме дека за време на отворениот ден во центарот МЛАДИХАБ ќе се одвиваат следниве активности:

13:00 – 18:00 Инфо средби, цртање мурали со млади уметници и креативни работилници

18:00 – 19:30 Коктел и неформална дружба со сите преставници и учесници на проектот

Ве покануваме да ни се придружите и заедно да уживаме во добра музика и во креативниот процес на младите уметници. На неформалната средба, ќе можете да добиете и повеќе информации за проектот и начинот на кој можете да станете дел од обуките за дигитални вештини

Овој проект е финансиран од British Embassy Skopje Фондот за добро владеење УКАИД, имплементиран од страна на Национален младински совет на Македонија – НМСМ / NYCM / KRNM и MASIT ICT Chamber of Commerce, со поддршка на Канцеларијата на Претседателот на Република Северна Македонија.

______________________________________________________

Pershendetje të rinj👋🏻!

Momenti që mezi e prisnim! Më 8 tetor (e martë), në Zyrën e Presidentit të Republikës së Maqedonisë Veriore, zyrtarisht po hapim Mladihab – qendrën e re rinore për aftësi dixhitale në zemër të Shkupit. (📍Dimitrie Cupevski Nr. 7)

Aktivitetet do të fillojë me një panel diskutim ora 11:00 mbi “Shkathtësitë Dixhitale – Transformimi i Shoqërisë” ku do të marrin pjesë të gjithë pjesëmarrësit e projektit, njëkohësisht do të prezantohen edhe aktivitetet dhe qëllimet e Mladihab – Rini Dxhitale.

Gjithashtu duam të ju njoftojmë se gjatë ditës së hapur në qendrën MLADIHUB do të mbahen aktivitetet e mëposhtme:

13:00 – 18:00 Takime informuese, vizatime muralesh me artist të rinj dhe puntori kreative.

18:00 – 19:30 Koktej dhe shoqërim joformal me të gjithë pëfaqësuesit dhe pjesëmarrësit e projektit

Ne ju ftojmë të na bashkangjiteni dhe të shijoni muzikë të mirë dhe procesin kreativ të artistëve të rinj. Në këtë takim joformal, gjithashtu do të keni mundësi të merrni më shumë informacione rreth projektit dhe si mund të bëheni pjesë e trajnimeve të aftësive dixhitale.

Ky projekt është i financuar nga Ambasada Britanike në Shkup Fondi për Qeverisje të Mirë UKAID, implementuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë -KRNM dhe Oda Ekonomike e TIK-ut MASIT, me mbështetjen nga Zyra e Presidentit të Republikës së Maqedonisë Veriore

Share this:

Leave a Reply