Креативна работилница со МОДОМ Селектирај и биди креативен!

Креативна работилница со МОДОМ Селектирај и биди креативен!

По повод Денот на планетата земја, МОДОМ ве поканува на креативна работилница од селектиран отпад во Градски Парк во Скопје. Целта на работилницата е креативни решенија од отпад кој секојдневно се фрла низ Градски Парк.

Свесни за големиот проблем со менаџирањето со отпадот и недоволната едуцираност за селектирање и рециклирање МОДОМ апелира за поголема посветеност на оваа тематика во училиштата и потенцирање на придобивките од селектирањето и рециклирањето за животната средина.

Работилницата ќе се одржи на 22 април од 11:00 часто во Градскиот парк – Скопје. За повеќе информации следете го Facebook настанот.

Share this:

Leave a Reply