Final conference – PYLE project KA2

Final conference – PYLE project KA2

Center for youth activism CYA Krik in partnership with Voluntary Centре Istrиa from Croatia and Zavod Bob from Slovenia are inviting you on a final conference for the project Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization. We will present the final results of the project.

The final conference is happening at 24th of September, from 17-19h at Umbrella Restorant, Skopje. At the conference will be presented the final results of the project activities. The project Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization is funded by European Union.

If you want to participate, please fill the application form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEBhDUM6BwR1fiY7ToaeDrJpHNL4UVPxyPItgo7d4sa2R6iA/viewform.

#krik #ZavodBob #VolontaryCenterstria #PYLE #workshops #erasmusplus 🙂

Локација:
Umbrella, Skopje
Рок за аплицирање:
22.09.2019
Како да аплицирате:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEBhDUM6BwR1fiY7ToaeDrJpHNL4UVPxyPItgo7d4sa2R6iA/viewform

Share this:

About the Author

Avatar

КРИКЦма Крик е младинска организација формирана во 2012. Целна група со која Крик работи се млади лица со типичен развој и млади лица со сензорна и ментална попреченост. Крик работи на развој на младинска работа и понуда на активности за личен и социјален развој на млади на локално и меѓународно ниво. На национално ниво, Крик е дел од одборот на Сојузот на младинска работа. Исто така сме дел од Националниот младински совет на Македонија.На меѓународно ниво работиме во склоп на програмата Еразмус +. Реализираме голем број на меѓународни активности за млади како младински размени, обуки и ЕВС програмата. Од 2014 година Крик е акредитиран за примање и праќање на ЕВС волонтери. Досега имаме примено и пратено голем број на волонтери на ЕВС. Моментално имаме волонтер од Германија кој работи во нашата организација на период од 1 год. Работиме и на стратешки партнерства на тема вклучување на маргинализирани групи во секојдневни активности.На локално ниво имаме младински програми и разни обуки, работилници, неформални дружби и забави. Од август 2015 год, канцелариите на Крик се наоѓаат во Стара Чаршија, во Безистенот. Делиме простории со кафич Shot Bar. Долниот дел е кафич кој работи после 17:00 часот,а горниот се канцеларии на Крик. Долниот дел исто така се користи за разни активности како обуки и работилници. Како организација која работи со маргинализирани групи имаме развиено база од младински работници кои имаат вештини да работат во интегрирани групи. Активностите често ги реализираме во нашите простории или директно во специјалните училишта за глуви Партение Зоогрфски, или училиштето за слепи Димитар Влахов.

View all posts by КРИК

Leave a Reply