Call for participants for a Workshop – Mentoring for employment: (how) does it work?

Call for participants for a Workshop – Mentoring for employment: (how) does it work?

Center for youth activism CYA Krik in partnership with Volontary Center Istria from Croatia and Zavod BOB from Slovenia organize 3 workshops on the topic of autonomous employment and mentorship.

The workshops are part of the project activities from the project Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization. The project Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization is funded by European Union.

The workshops are happening at 24th of September, Tuesday from 14-16h at the Kancelarija na mladi-Municipality of Center, Skopje. The workshops are happening parallel and you can apply only for one workshop.

The workshops are facilitated by experts from Krik, Zavod Bob and Volonterski centar Istra.

One of the workshops is:

Title: Mentoring for employment: (how) does it work?, facilitators-Volontарѕ Centre Istria

If you want to participate, please fill the application form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGG9t0eV_pLcxMJ6gk24VLRgm9SZ0iZF7w5CjJL5GhB7txFw/viewform.

#krik #ZavodBob #VolontaryCenterstria #PYLE #workshops #erasmusplus 🙂

Локација:
Kancelarija na mladi-Municipality of Center, Skopje
Рок за аплицирање:
22.09.2019
Како да аплицирате:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGG9t0eV_pLcxMJ6gk24VLRgm9SZ0iZF7w5CjJL5GhB7txFw/viewform

Share this:

About the Author

Avatar

КРИКЦма Крик е младинска организација формирана во 2012. Целна група со која Крик работи се млади лица со типичен развој и млади лица со сензорна и ментална попреченост. Крик работи на развој на младинска работа и понуда на активности за личен и социјален развој на млади на локално и меѓународно ниво. На национално ниво, Крик е дел од одборот на Сојузот на младинска работа. Исто така сме дел од Националниот младински совет на Македонија.На меѓународно ниво работиме во склоп на програмата Еразмус +. Реализираме голем број на меѓународни активности за млади како младински размени, обуки и ЕВС програмата. Од 2014 година Крик е акредитиран за примање и праќање на ЕВС волонтери. Досега имаме примено и пратено голем број на волонтери на ЕВС. Моментално имаме волонтер од Германија кој работи во нашата организација на период од 1 год. Работиме и на стратешки партнерства на тема вклучување на маргинализирани групи во секојдневни активности.На локално ниво имаме младински програми и разни обуки, работилници, неформални дружби и забави. Од август 2015 год, канцелариите на Крик се наоѓаат во Стара Чаршија, во Безистенот. Делиме простории со кафич Shot Bar. Долниот дел е кафич кој работи после 17:00 часот,а горниот се канцеларии на Крик. Долниот дел исто така се користи за разни активности како обуки и работилници. Како организација која работи со маргинализирани групи имаме развиено база од младински работници кои имаат вештини да работат во интегрирани групи. Активностите често ги реализираме во нашите простории или директно во специјалните училишта за глуви Партение Зоогрфски, или училиштето за слепи Димитар Влахов.

View all posts by КРИК

Leave a Reply