ИТНО: Повик за меѓународна младинска размена во Мерсин, Република Турција

ИТНО: Повик за меѓународна младинска размена во Мерсин, Република Турција

Тема на размената: Burning the Neighbour’s Wall, It is Also Interests You

Опис на проектот:

Нашата цел со овој проект е да не бидеме рамнодушни кон проблемите на жените бегалци и баратели на азил, да ги информираме луѓето за подигање на свеста, да ја искористиме социјалната интеграција на жените бегалци, да ја подигнеме свеста потенцирајќи ги нивните потреби и проблеми, да помогнеме тие да имаат корист од социјалните права и да им помагаат да живеат достоен животнза човечко достоинство. Во исто време, имаме за цел да обезбедиме еднаква можност, вклучувајќи ги учесниците со ограничени можности, да ја подигнеме свеста за бегалците, што е глобално и современо прашање со зближување луѓе од различни култури и елиминирање на дискриминацијата, расизмот и предрасудираните ставови. За да ги постигнеме овие цели, ќе организираме разни активности за дисеминација, информации и подигање на социјална свест.

Место на реализација на проектот: Мерсин, Република Турција

Дата: 12 – 18.01.2020 година

Учесници: 8 (20-30 години)

Платени трошоци за патување, храна и хотелско сместување 100% во рамките на буџетот одобрен од програмата Еразмус +.

За подетални информации и пријавување за учество на проектот, испратете ваше CV и телефон за контакт на следната е-маил адреса: interaktivbitola@gmail.com со назнака: „Младинска размена во Мерсин”.

Одбраните учесници за учество на проектот, навремено ќе бидат известени во најбрз временски период.

Повеќе информации ЗА ПРОЕКТОТ можете да прочитате ОВДЕ

Share this:

Leave a Reply