Оглас за вработување во Бриколаж

Оглас за вработување во Бриколаж

ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО

Задолженија и одговорности

 • Услужување на клиентите во склоп со зададените стандарди;
 • Познавање на производите во својот сектор, нивните технички карактеристики како и начинот на нивната употреба;
 • Го демонстрира работењето на производот;
 • Препорачува производи на купувачот и дава совети за нивното користење;
 • Проверува дали во производот се наоѓаат сите потребни документи;
 • Решава рекламации од купувачите во склоп на своите познавања;
 • Ги прати потребите на купувачите и ги информира претпоставените за нивните потреби и барања;
 • Ја познава состојбата на залихите и се грижи за истите;
 • Одржување на уреден изглед на објектот, машините и уредите;
 • Ги прати работните процеси и ги известува претпоставените за било какви неправилности во секторот;
 • Креира комерцијална динамика во својот сектор;
 • Одговорен/на за сите останати задачи по налог на претпоставените.

 

Посебни услови потребни за вршење на работата:
Образование ССС, ВСС ќе се смета за предност
Дополнителни познавања Пожелно познавање на пазарот “Направи Сам”

Искуство во слична трговска дејност

Познавање на продуктите

Подговтвеност за сменско работење

Способности / Компетенции Проактивност и ориентираност кон резултати;

Способност за работа со клиенти и справување со проблематични ситуации;

Добри комуникативни способности;

Одговорност; Иницијативност; Самостојност.

 Повеќе информации и апликации на: e.matov@mr-bricolage.mk.

 

Share this:

Leave a Reply